Δίκτυο | Επικοινωνία
print

Η Attica Bank στηρίζει τα νέα μέλη του ΕΤΑΑ προσφέροντας προεγκεκριμένο ποσό έως και €10.000, με συνδυασμό των παρακάτω προϊόντων:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Με κυμαινόμενο επιτόκιο 7%** (πλέον εισφ. Ν. 128/75 σήμερα 0,6%) και περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.
Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε 12 έως 84 μήνες.                                              

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
(για την αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού)
 

Με κυμαινόμενο επιτόκιο 7%** (πλέον εισφ. Ν. 128/75 σήμερα 0,6%) και περίοδο χάριτος έως 12 μήνες.
Η αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε 12 έως 84 μήνες.

**ΣΕΠΠΕ: 9,77% (για ποσό €5.000, έξοδα δανείου €45 και εξόφληση σε 5 έτη, με 6 μήνες περίοδο χάριτος)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΑ
  • Δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα ασφάλισης ζωής ή επαγγελματικής αστικής ευθύνης, καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, με χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο.
  • Δωρεάν συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας e-banking.
  • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ) με πάγιες εντολές.
  • Εξόφληση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ με πάγιες εντολές, καθώς και πληρωμή οφειλών ΙΚΑ, ΦΠΑ
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συνολικού πιστωτικού ορίου του προγράμματος σε €20.000, με την παροχή εγγυήσεων.

Copyright © 2018 Attica Bank

Powered by WEbdEC