print

Γιατροί

Στην Attica Bank ακούμε τις ανάγκες σας σαν να είμαστε εσείς. Για αυτό και σας προσφέρουμε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εσάς.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Πιστωτική κάρτα με επιτόκιο 10,50%* (πλέον εισφ. Ν.128/75).

Δωρεάν Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης ΓΙΑ ΠΑΝΤA!

Πρόγραμμα Επιστροφής Μετρητών, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών

Για κάθε αγορά που πραγματοποιείτε με τις κάρτες VISA (συμπεριλαμβανομένων και των αγορών μέσω άτοκων δόσεων), θα επιστρέφεται το 1%** της αξίας των συναλλαγών σας ως πίστωση στο λογαριασμό σας, αρκεί μέσα στο προηγούμενο δίμηνο να έχετε πραγματοποιήσει συναλλαγές άνω των €750***. Το προνόμιο της επιστροφής ισχύει για τους υπάρχοντες λογαριασμούς και για νέους, αρκεί να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Το μέγιστο ποσό επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, για κάθε λογαριασμό, είναι τα € 250.

*ΣΕΠΠΕ: 10,81% (για ποσό αγορών €10.000 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής).

**Η επιστροφή 1% ισχύει για αγορές που πραγματοποιούνται μόνο με τις κάρτες MDCard VISA.
***Σε περίπτωση αγοράς με άτοκες δόσεις, προσμετράται η αξία της δόσης και όχι το σύνολο του προγράμματος δόσεων.

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Λογαριασμός ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο προσαυξημένο σε σχέση με του απλού Ταμιευτηρίου και εφαρμόζεται σε όλο το ποσό κατάθεσης. Κατά τα άλλα ισχύει ό,τι και στον απλό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Από €0,01 έως €5.000

0,20%

Από €5.000,01 έως €10.000

0,25%

Από €10.000,01 έως €50.000

0,35%

Από €50.000,01 έως €150.000

0,40%

Από €150.000,01 έως €300.000

0,50%

Για ποσά μεγαλύτερα των €300.000,01    

0,70%

 

2. ATTICA ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Είναι λογαριασµός πρώτης ζήτησης, που συνδυάζει υψηλή απόδοση µε άµεση πρόσβαση στα χρήµατα, χωρίς τους περιορισµούς των προθεσµιακών καταθέσεων. Η διαφορά του με το απλό ταμιευτήριο είναι το υψηλό επιτόκιο για οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ και με μηναία απόδοση τόκων. Τα χρήματα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ότι επιτρέπονται μέχρι 3 συναλλαγές το μήνα (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αναλήψεις από πάγιες εντολές για πληρωμές ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ). Για πάνω από 3 αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας (σήμερα 0,15%) συν 0,25%. Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης €2.000.

Επιτόκιο:
0,85% από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές:

  • Ο λογαριασμός δεν χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
  • Ο λογαριασμός προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο, παράλληλα με τη δυνατότητα τριών αναλήψεων το μήνα, οι οποίες είναι αρκετές για τους συνήθεις καταθέτες ταμιευτηρίου.

Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, VISA κλπ), χρεώσεις μέσω e-banking κ.λπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές εξόφλησης παγίων εντολών ΔΕΚΟ, χρεωστικών τόκων και παρακράτησης φόρου τόκων καταθέσεων.

  • Απεριόριστος αριθμός καταθέσεων.
  • Χορηγείται βιβλιάριο ταμιευτηρίου για την παρακολούθηση των κινήσεων του λογαριασμού.
  • Διενέργεια κινήσεων μέσω ΑΤΜ, e-banking.

 

3. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Λογαριασμός ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο προσαυξημένο σε σχέση με του απλού Τρεχούμενου που εφαρμόζεται κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και κυμαίνεται από 0,20% έως 0,60%.
Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού.
Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήµερα €5.000).

 

4. ΕΝΤΟΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης και απευθύνεται σε επαγγελματίες, ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων τους.

Το επιτόκιο είναι προσαυξηµένο σε σχέση με αυτό του έντοκου όψεως κλιµακούµενου επιτοκίου και εφαρµόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης.

Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (€1.500).

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Από €0,01 έως €10.000

0,28%

Από €10.000,01 έως €30.000

0,34%

Από €30.000,01 έως €50.000

0,37%

Από €50.000,01 έως €100.000

0,40%

Από €100.000,01 έως €300.000

0,43%

Από €300.000,01 έως €500.000

0,46%

Για ποσά μεγαλύτερα των €500.000,01     

0,49%

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Η Attica Bank στα πλαίσια της συνεργασίας της με το ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τα μέλη τους.

Με το νέο πρόγραμμα της Attica Bank, όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, μπορούν να εξοφλούν εκτός των τρεχουσών εισφορών τους καθώς και τις ρυθμισμένες οφειλές του μέσω προγραμμάτων άτοκων δόσεων 5, 12 ή 24 δόσεων ανάλογα με την κατηγορία ασφαλιστικής οφειλής που επιθυμούν να αποπληρώσουν.

Η ειδική πιστωτική κάρτα αποπληρωμής εισφορών προσφέρεται με ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς. Ειδικότερα, όταν ο κάτοχος αποπληρώνει το σύνολο της μηνιαίας οφειλής του, απολαμβάνει επιτόκιο 0% ενώ παράλληλα η διάρκεια ισχύος της κάρτας ανέρχεται στα 5 έτη.

Για την εξέταση του αιτήματος για την χορήγηση της ειδικής πιστωτικής κάρτας αποπληρωμής εισφορών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει θα πρέπει να απευθυνθούν σε όποιο κατάστημα της Τράπεζας τους εξυπηρετεί, ώστε ο αρμόδιος υπάλληλός να τους ενημερώσει σχετικά με ό,τι είναι απαραίτητο για να τη δυνατότητα χορήγησης της κάρτας, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρωθούν.

Αναλυτική ενημέρωση για τη νέα ειδική πιστωτική κάρτα αποπληρωμής εισφορών παρέχεται από το δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας στο τηλέφωνο 210–3669000.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

1. ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

Βασικά Χαρακτηριστικά:

*ΣΕΠΠΕ: 11,36% (για ποσό €10.000, ετήσια συνδρομή €60 και 12 ισόποσες, ως προς το κεφάλαιο, δόσεις αποπληρωμής).

 

2. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Βασικά Χαρακτηριστικά:

*ΣΕΠΠΕ: 9,84% (για ποσό €10.000, έξοδα δανείου €120 και εξόφληση σε 3 έτη).

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται:

Με επιτόκιo μειωμένo κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου για τα τρία έτη, ως ακολούθως:

Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης. Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται:

Με επιτόκιο μειωμένο κατά 0,25%, σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα μας σταθερού επιτοκίου επαγγελματικής στέγης για τα τρία έτη, ως ακολούθως:

Με έκπτωση 30% στα έξοδα διαχείρισης. Με χορήγηση των πιστωτικών καρτών VISA, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης για πάντα και ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο.

Σημείωση: Οι οφειλέτες επιβαρύνονται και με την εκάστοτε εισφορά του Ν.128/75 υπέρ του Δημοσίου

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Είναι λογαριασµός ταμιευτηρίου που εξυπηρετεί την καταβολή µισθών για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ (μισθωτούς και συνταξιούχους).

Εκτοκισµός:
Ο λογαριασµός προσφέρεται με επιτόκιο 1,70% που ισχύει από το πρώτο ευρώ και για ποσά με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο έως €5.000. Για ποσά άνω των €5.000, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,50%.
Οι τόκοι των καταθέσεων υπόκεινται σε φορολογία (σήµερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

1. Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας attica Debit me
2. Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας attica Card Visa, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης
3. Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ μέσω παγίων εντολών
4. Δωρεάν υπηρεσίες e-banking (όλες πλην εμβασμάτων)
5. Δωρεάν ασφάλιση θανάτου και μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα (για αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Attica Bank)
6. Διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων της Τράπεζας με έκπτωση 50% στην προμήθεια διάθεσης
7. Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης Στεγαστικών Δανείων

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των λεπτομερών όρων διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210 3669000

Σηµείωση: η παροχή των πιο πάνω ισχύει όσο διαρκεί η µισθοδοτική σχέση. Σε περίπτωση λήξης της µισθοδοτικής σχέσης, ο λογαριασµός µισθοδοσίας ταμιευτηρίου μετατρέπεται σε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου και καταργούνται ορισμένες από τις παραπάνω παροχές

Το προϊόν διατίθεται από τις 09.02.2011

Copyright © 2018 Attica Bank

Σχεδιασμός και Υλοποίηση  Digital Agenda